header

Convención Nacional de Primarias

Calquera cidadán galego poderá inscribirse para participar na Convención Nacional de CxG, o vindeiro día 15 de Setembro. Terá lugar a partires das 16.30h, no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela. A militancia e persoas simpatizantes de CxG (aqueles que reciben habitualmente información de CxG ou as súas organizacións fundadoras), considéranse xa rexistradas. Este formulario de inscrición pechará o vindeiro venres día 14 de Setembro ás 16.00h, dando por finalizado o período de inscrición de electores na Convención. Para participar como elector ou electora na Convención Nacional de Eleccións Primarias de CxG é necesario mostrar a adhesión ao Decálogo que conforma o cerne da teoría política de CxG: https://compromisoxgalicia.org/decalogo-de-bases-politicas/