Compromiso por Galicia

Consello Político Nacional

Consello político Nacional (CPN) constitúe o máximo órgano de CxG entre a celebración dos Congresos Nacionais. Calquera militante de CxG pode presentar a súa candidatura ao CPN nos Congresos Nacionais, sendo electos polo conxunto da militancia en lista aberta e votación secreta. O CPN está composto polas 30 persoas elixidas (15 mulleres e 15 homes), sumándose ao mesmo a persoa electa polo Congreso para a Secretaría Xeral, as persoas elixidas como coordinadores/as comarcais e unha persoa designada pola Mocidade Nacionalista Galega . É da súa competencia: – Velar polo cumprimento dos estatutos – Garantir os dereitos das persoas afiliadas ou simpatizantes. – Aplicar e concretar as liñas políticas xerais definidas polo Congreso Nacional. – Supervisar, en colaboración coa Comisión de Control de Contas, as finanzas do partido. – Definir as alternativas políticas concretas. – Fixar o réxime de cotización. – Promover a formación das persoas adheridas ao partido. – Informar ás persoas afiliadas e simpatizantes dos acordos do CPN de forma periódica e polos medios establecidos. – Examinar a xestión da Executiva . – Garantir que a xestión dos cargos públicos con afiliación a CxG se axeiten ás liñas políticas definidas polo Congreso. – Renovar as diferentes responsabilidades da Executiva Nacional, durante o período entre Congresos Nacionais, por maioría absoluta dos seus membros. Actualmente, tras o Congreso Constituínte celebrado o 16 de decembro de 2012, o Consello Político Nacional de Compromiso por Galicia está composto polas seguintes persoas:

MARÍA XOSÉ ALFONSO TORRE (MUROS)

SANDRA ARAÚXO CARBALLIDO (PONTEAREAS)

ANA BELÉN BANDE DOMÍNGUEZ (BANDE)

XOÁN CARLOS BASCUAS JARDÓN (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

MANOEL BELLO SALVADO (MESÍA)

RAFAEL CALVO GROBAS (A CORUÑA)

DOLORES CARAMÉS HERMOS (NOIA)

FERNANDO CASAL TACÓN (CATOIRA)

TEBA CONDE HERREZUELO (TEO)

GONZALO CONSTENLA BERGUEIRO (A ESTRADA)

NATALIA COSTAS ALONSO (NIGRÁN)

RAFAEL CUÍÑA APARICIO (LALÍN)

JESSICA FERNÁNDEZ POLO (AS PONTES)

MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ (MUROS)

XULIA GUNTÍN ARAÚXO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

XOSÉ ANXO LAXE SUÁREZ (LUGO)

PAULO CARLOS LÓPEZ LÓPEZ (BETANZOS)

ROCÍO LÓPEZ PACIO (A PASTORIZA)

INMACULADA LÓPEZ SILVA (VIGO)

IVÁN MARRUBE RODRÍGUEZ (ALFOZ)

HENRIQUE MONTEAGUDO ROMERO (AMES)

XOSÉ MOSQUERA CASERO (OURENSE)

PILAR NEIRA MARTÍNEZ (A CORUÑA)

ANDRÉS NÚÑEZ RAJOY (PONTEVEDRA)

RUTH PARADA DEJUANE (MACEDA)

XOSÉ MANUEL PÉREZ BOUZA (PORQUEIRA)

XOSÉ ANTÓN PÉREZ LEMA (A CORUÑA)

SONIA SÁINZ SUÁREZ (A CORUÑA)

PABLO TORTAJADA BERMÚDEZ (REPRESENTANTE MNG)

Please wait...

Get News in Your Inbox

Provide your name and email below and we will send you our latest articles. You will be the first to get them!